ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Фізична особа - підприємець Биковець Анастасія Сергіївна (далі - Виконавець), пропонує будь-якій дієздатній особі, (далі - Замовник) укласти цей Договір на визначених у ньому умовах.
Відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (далі - публічним договором), і в разі прийняття його умов (далі - акцепту) Замовник зобов'язується сумлінно їх виконувати.Незгода з певними умовами в цьому Договорі тягне неможливість надання Виконавцем інформаційно-консультаційних послуг.Замовник надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
1. Загальні положення
1.1. Цей договір є публічною офертою (далі - пропозицією) до невизначеного кола осіб та встановлює умови придбання квитків на офлайн конференції (очно, в місці описаному на цьому сайті), онлайн доступу до конференції (електронний код доступу та посилання) (далі - Захід) та відеозаписи доповідей (далі - Запис).
1.2. Придбанням квитка або/та використанням онлайн сервісу для перегляду конференції в реальному часі або/та купівлею відеозапису доповідей ви приймаєте вміст цього договору.
2. Предмет договору
2.1. Виконавець відповідно до умов цього Договору надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги, в порядку та на умовах описаних в цьому договорі та детальний опис яких міститься на веб-сайті www.smplday.com (далі - Послуги).2.2 Звернення на сайт та заповнення реєстраційної форми із наданням особистих даних (далі - Реєстрація), а саме: ПІБ, Посада та назва роботодавця, контактний номер телефону та адреса електронної пошти (далі - Контактні дані) та Оплата Замовником Послуг є підтвердженням добровільного акцепту публічного договору і прирівнюється до укладання письмового договору  (п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України).2.3 Розмір оплати Замовником визначається в залежності від обраного Замовником Заходу та/або Записів.2.4 Виконавець зобов'язується надати інформаційно-консультаційні послуги, а Замовник зобов'язується сплатити та прийняти ці послуги.2.5. Виконавець має право розірвати цей Договір у будь-який час без попереднього повідомлення Замовника у разі порушення останнім умов цього Договору та інших правил.
3. Оплата та доставка
3.1. Оплата послуг здійснюється наступними способами: банківський переказ, кредитною карткою через платіжну систему.
3.2. Доставка квитків або доступу до онлайн перегляду чи відеозаписів здійснюється шляхом надсилання електронного листа з унікальним кодом або посиланням для доступу до матеріалів на електронну адресу вказану Замовником при Реєстрації.
4. Права та обов'язки сторін
4.1. Продавець має право змінювати умови цього Договору, повідомляючи Покупця про зміни за допомогою розміщення інформації на сайті.
4.2. Покупець зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору перед придбанням квитків або послуг.
5. Порядок розрахунків
5.1 Послуги за цим Договором надаються виключно на умовах 100 відсоткової передоплати їх вартості згідно зазначеної вартості на сайті відповідно до обраного Заходу та/або Запису, якщо інше не погоджено сторонами.5.2 Всі розрахунки здійснюються в національній валюті України - гривні.5.3 Виконавець не несе відповідальності за порядок перерахування / зарахування коштів.5.4 Моментом оплати вважається момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
6. Відповідальність сторін
6.1 За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Виконавець і Замовник несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.6.2 Замовник усвідомлює, що порушення ним умов цього Договору призводить до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з наступним припиненням / призупиненням надання Послуг.6.3 Виконавець не несе відповідальності за інформацію та вислови які звучать від запрошених доповідачів зі сцени або на відеозаписах, які передаються Замовнику при наданні йому послуг на обраному Заході та/або Записах, в тому числі в наданих супутніх та/або роздаткових матеріалах.6.4 Всі матеріали належать Виконавцю і не можуть бути передані третім особам, якщо інше не погоджено сторонами.6.5 Замовник несе повну відповідальність за незаконний доступ і здійснення несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів, систем та комп'ютерної мережі відповідно до чинного законодавства України.6.6 У разі порушення Замовником умов Договору Виконавець звільняється від виконання взятих на себе за цим Договором зобов'язань.6.7 Замовник несе відповідальність за конфіденційність свого пін-коду. 6.8 Виконавець не несе відповідальності і не відшкодовує збитки, що виникли внаслідок несанкціонованого використання третіми особами ідентифікаційних даних Замовника.
7. Реквізити ВиконавцяФізична особа-підприємець БИКОВЕЦЬ АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА
Адреса: 04114, м. Київ, вул. Кобзарська 19/2
Електронна адреса: moc.liamg%40stevokyb.a
IBAN UA953052990000026009016808773
в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299
ІПН: 3351505987
Виконавець є платником єдиного податку
Виконавець не є платником ПДВ